[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – KENTIA PALM (Howea forsteriana)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

LADY PALM

BOTANICAL NAME

  • Rhapis excelsa

The lady palm has a completely different look than what one would picture when thinking of palms.The blunt-ended fronds are fan shaped with individual segments that naturally have uneven, ragged edges. The ends tend to brown: instead of cutting them with scissors, rip them to keep the uneven edge they naturally have. The stems have the added interest of a brown, mesh-like covering.

LIGHT PREFERENCE

The lady palm can tolerate low light, but prefers a medium light.

WATERING

Keep the medium evenly moist, never letting it completely dry out. If it is kept too wet, it may lead to root rot.

FLOWER

It mostly likely will not flower in the home.

SIZE

This palm can grow over 10 feet (3 m) tall if there is room.

PROPAGATION

The lady palm has offshoots that can be divided from the parent and potted up individually.

KENTIA PALM (Howea forsteriana)
KENTIA PALM (Howea forsteriana)

Tiếng Việt

CÂY TRÚC MÂY (LADY PALM)

TÊN THỰC VẬT

  • Rhapis excelsa

Cây Trúc Mây có một dáng vẻ hoàn toàn khác so với những gì người ta sẽ hình dung khi nghĩ về cây Cọ. Các phần cuối lá có màu nâu, thay vì cắt chúng bằng kéo, hãy xé chúng để giữ các cạnh không đều như tự nhiên. Các thân cây có một lớp phủ màu nâu giống như lưới.

ÁNH SÁNG

Cây này có thể chịu được ánh sáng yếu, nhưng ưa ánh sáng trung bình.

NƯỚC

Giữ môi trường ẩm đều, không để môi trường bị khô hoàn toàn. Nếu môi trường  quá ẩm ướt có thể dẫn đến thối rễ. 

HOA

Hầu như cây sẽ không ra hoa trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể cao hơn 10 feet (3 m) nếu có không gian.

NHÂN GIỐNG

Cây có các nhánh có thể được tách từ cây bố mẹ và trồng trong chậu riêng lẻ.

KENTIA PALM (Howea forsteriana)
CÂY TRÚC MÂY (Howea forsteriana)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon