[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – WATERMELON VINE (Pellionia pulchra)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

WATERMELON VINE

BOTANICAL NAME

  • Pellionia pulchra

The watermelon vine has veining on its leaves that resembles a watermelon rind, and, to top it off, it has reddish stems. It is quite often used in terrariums and vivariums. It is usually sold as either a small plant for a terrarium or as a large plant in a hanging basket.This is an easy vine to grow.Though called a vine, it is more of a trailing plant.

LIGHT PREFERENCE

This vine needs only a low to medium light to be happy.

WATERING

It appreciates an evenly moist potting medium. If it becomes too dry, it will lose its older leaves. It does not want to stand in water, either.

FLOWER

Small clusters of tiny cream flowers rise on stems about 2 inches (5.1 cm) above the foliage. They are not showy and may not be noticed.

SIZE

The plant is only a couple of inches high and spreads or hangs down from the container about 1 foot (0.3 m). If it gets leggy, pinch the ends off and use them to

PROPAGATION

Take tip cuttings and root them in a moist potting medium.

WATERMELON PEPEROMIA (Peperomia argyreia)
WATERMELON PEPEROMIA (Peperomia argyreia)

Tiếng Việt

CÂY LÁ DƯA HẤU (WATERMELON VINE)

TÊN THỰC VẬT

  • Pellionia pulchra

Cây Lá Dưa Hấu có đường gân trên lá giống với vỏ dưa hấu, và trên hết, nó có thân màu đỏ. Cây thường được trồng trong hồ cạn và hồ cá và thường được bán dưới dạng cây nhỏ cho hồ cạn hoặc cây lớn trong giỏ treo, đây là một loại cây dễ trồng. 

ÁNH SÁNG

Cây này chỉ cần ánh sáng từ thấp đến trung bình là có thể phát triển tốt.

NƯỚC

Cây ưa bầu đất ẩm đều. Nếu bầu đất trở nên quá khô, cây sẽ rụng các lá già. Tuy nhiên cây này cũng không ưa tưới quá nhiều nước. 

HOA

Các cụm hoa nhỏ màu kem mọc trên thân cây cách tán lá khoảng 5,1 cm. Chúng không sặc sỡ và có thể khó chú ý.

KÍCH THƯỚC

Cây chỉ cao vài inch và lan rộng hoặc buông xuống từ giỏ treo khoảng 0,3 m. Nếu cây dài ra, hãy cắt ngọn và sử dụng chúng để nhân giống

NHÂN GIỐNG

Lấy cành ngọn đem giâm và trồng vào bầu đất ẩm.

WATERMELON PEPEROMIA (Peperomia argyreia)
CÂY LÁ DƯA HẤU (Peperomia argyreia)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon