[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – CÂY CAO SU CHO BÉ (Peperomia purusifolia)

5/5 - (9 bình chọn)

 

English

BABY RUBBER PLANT

BOTANICAL NAME

  • Peperomia obtusifolia

The name leads one to believe we are talking about a rubber plant (or ficus), but the two aren’t related.This member of the Piperaceae family is a true succulent plant and can take some neglect, unlike its other family members. It has small, rounded, rubbery leaves, and it also has a variegated version that is attractive.

LIGHT PREFERENCE

They prefer medium to bright light, which is especially important if the plant is variegated.

WATERING

Use a fast-draining potting medium for this succulent plant.Water thoroughly, then water again when it is quite dry.

FLOWER

The flowers are on a long, skinny 2- to 3-inch (5.1 to 7.6 cm) long spike resembling a rat tail. They are natural to the plant but hardly “attractive.”

SIZE

It is rarely taller than 12 inches (30.5 cm).

PROPAGATION

Propagate by taking stem cuttings, or it can be propagated from a single leaf, like the African violet.

CULTIVAR

  • RAINBOW PEPEROMIA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA) – This peperomia resembles the baby rubber plant and is in the same family. This one has more pointed leaves and red color in the leaves. The care is essentially the same.
BABY RUBBER PLANT (Peperomia obtusifolia)
BABY RUBBER PLANT (Peperomia obtusifolia)
RAINBOW PEPEROMIA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA)
RAINBOW PEPEROMIA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA)

Tiếng Việt

 

CÂY CAO SU CHO BÉ

TÊN THỰC VẬT

  • Peperomia purusifolia

Cái tên khiến người ta tin rằng chúng ta đang nói về một cây cao su (hoặc cây cao su), nhưng cả hai không có liên quan gì đến nhau cả. Loại cây này có những chiếc lá nhỏ, tròn, bằng cao su, và nó cũng có một phiên bản nhiều màu sắc khác nữa.

ÁNH SÁNG

Chúng thích ánh sáng trung bình đến sáng, điều này đặc biệt quan trọng nếu cây có nhiều màu.

NƯỚC

Sử dụng giá thể thoát nước nhanh cho loại cây mọng nước này, tưới nước thật kỹ, sau đó tưới lại khi cây đã khô.

HOA

Những bông hoa mọc trên một cành dài, mảnh, dài từ 2 đến 3 inch (5,1 đến 7,6 cm) giống như những cái đuôi chuột vậy. Chúng khá bình thường và hầu như không thể coi là đẹp.

KÍCH THƯỚC

Nó hiếm khi cao hơn 12 inch (30,5 cm).

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng cách giâm cành, hoặc có thể nhân giống từ một lá đơn, như violet Châu Phi.

CÁC GIỐNG CÂY

  • CÂY MƯA MƯA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA) – Loại peperomia này giống cây cao su non và thuộc cùng một họ. Loại này có lá nhọn hơn và lá có màu đỏ. Việc chăm sóc về cơ bản là giống nhau.
CÂY CAO SU CHO BÉ (Peperomia purusifolia)
CÂY CAO SU CHO BÉ (Peperomia purusifolia)
RAINBOW PEPEROMIA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA)
RAINBOW PEPEROMIA (PEPEROMIA CLUSIIFOLIA)

Trả lời

0988110300
chat-active-icon