Mục lục Sách – Kỹ thuật Bonsai – Thái Văn Thiện

Mục lục Sách – Kỹ thuật Bonsai – Thái Văn Thiện

Mục lục 

Lời tựa

Phần 1: Những kiến thức cơ bản về Bonsai 

Phần 2: Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng một tác phẩm Bonsai

Phần 3: Kiểu dáng của Bonsai

Phần 4: Kỹ thuật tạo dáng

Phần 5: Kỹ thuật lão hoá

Phần 6: Kỹ thuật trồng cây bám đá

Phần 7: Tiểu cảnh

Phần 8: Đất trồng cho Bonsai

Phần 9: Rêu

Phần 10: Nước tưới

Phần 11: Bón phân

Phần 12: Phòng trừ sâu bệnh

Phần 13: Chăm sóc hàng ngày

Phần 14: Nhân giống Bonsai

Phần 15: Trưng bày Bonsai

Phần 16. Cách thẩm định và thưởng thức Bonsai

Phụ lục: Một số loại cây được sử dụng làm Bonsai

Trả lời

0988110300
chat-active-icon