Phần 03 – Chương II – Mục B: Nhóm nhiều thân từ một gốc (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai
Đánh giá

Kiểu hai thân (Sokan)

Kiểu này thường thấy trong tự nhiên, cây có 2 thân mọc lên từ một gốc. Hai thân có thể tách ra ở trên mặt đất hoặc cao hơn một ít.

Có khi một cành ở dưới thấp phát triển mạnh và biến đổi thành thân, như một thân phụ. Khi hai thân quá sát nhau, bộ cành sẽ có cấu trúc như của một cây.

Image
Kiểu hai thân thẳng. Hai thân có chung một bộ rễ và tách nhau ra ở phần gốc. Chiều cao và kích thước của hai cây là khác nhau. Theo luật tự nhiên cây cao có kích thước lớn hơn cây thấp. Hai thân lệch nhau tự nhiên, tự bản thân nó sẽ tạo ra chiều sâu của không gian trong tầm nhìn. Bố cục của cành tương tự như cây một thân.
Bonsai
Kiểu hai thân nghiêng. Thân mọc lệch nhau tạo ra chiều sâu. Hướng của thân, ngọn và cành gần giống nhau, ở trên hai thân. Ngọn của cây thấp không bị che khuất bởi tán của cây lớn.
Pino silvestre by Rocco Zinghini, photo courtesy by the UBI.
Ở kiểu hình này, một thân hướng lên, một thân hướng ngang như bán thác đổ. Do ngọn cây thấp không phát triển được bởi tán trên của cây lớn che khuất. Cây thấp buộc phải phát triển theo hướng này.

Kiểu ba thân (Sankan)

Cấu trúc thân không đồng nhất về độ cao, cây ở giữa có thể là cao nhất hay thấp nhất để tạo hiệu ứng về không gian trong tầm nhìn.

Spruce Bonsai
Kiểu ba thân thẳng chúng có chung một bộ rễ và tách nhau ở phần gốc. Chiều cao của bay cây có tỉ lệ không giống nhau. Hướng của các cây được phân chia về các phía của không gian, ngọn cây không bị che khuất nhau. Cấu trúc của bộ cành tương tự như cây hai thân.
Tomado de la biografía de Mauro Stemberger
Kiểu ba thân nghiêng, thân nhỏ được sắp đặt ở giữa và phía sau để tạo chiều sâu. Xu thế chung của ba cây là cùng hướng về một phía. Cấu trúc cành giống như hình cây trên.

Tương tự như thế còn các kiểu đa thân

Kiểu 5 thân (Gokan)

I love the style of this bonsai, but do not know what plant this is...they have to be really great for me to do that. It just seems wrong to post a gorgeous bonsai without the information.

Kiểu 7 thân (Nanakan)

Kết quả hình ảnh cho nanakan bonsai

Kiểu 9 thân (Kujukan)

Kết quả hình ảnh cho bonsai 9 thân

Kiểu bè cây (Ikadabuki)

Diễn tả một cây bị ngã xuống, thân cây chôn trong đất, các cành của nó phát triển tiếp tục và mọc thẳng lên như những cây riêng biệt, kiểu này khó thấy được trong tự nhiên.

Raft bonsai-Ikadabuki
Kiểu hình và tính chất giống như một rừng cây. Tuy nhiên các cây có cùng một gốc, vị trí của các thân trong tập hợp có sự chọn lọc. Hình ảnh chung giống như một bức bình phong.

Ngoài ra còn có một số kiểu bè cây khác nữa mà các cây mọc lên từ một rễ.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon