Phần 14 – Chương III: Giâm rễ (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai

Ở một số loài cây, rễ của nó có khả năng tái sinh rất tốt, có thể tạo nên một cây Bonsai mới từ nhữg phần rễ được tách ra từ cây mẹ. Ví dụ ở cây: Mai Chiếu Thuỷ, Cần Thăng, cây Khế, cây Du, …

Chọn rễ

Re-potting your Bonsai - Root pruning is one of the most important things because the roots may start rotting at some point.
Khi thay chậu, sửa rễ cho cây có thể tận dụng những rễ bị cắt bỏ, hay một rễ phù hợp cho cây trong tự nhiên, được chọn lọc và cắt thành những đoạn ngắn để nhân giống. Không nên chọn rễ còn non sẽ khó phát triển được thành cây mới.

Trồng vào chậu

Đất trồng sử dụng trong trường hợp này nên thô và dễ thoát nước.

Chôn các đoạn rễ vào chậu, chú ý nên chừa lại một phần trên của rễ lên trên mặt đất trống.

Chăm sóc

Như ở phần giâm cành!

Trả lời

0988110300
chat-active-icon