Phần 03 – Chương I: Dáng cơ bản của Bonsai (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai

Chương 3: Kiểu dáng của Bonsai

Khi quan sát những cây trong tự nhiên, hoặc ngay trên cây Bonsai ta thấy không bao giờ có sự giống nhau hoày toàn giữa hai cây. Mỗi một cây có hình đáng và phong cách riêng, nó có những khác biệt nhỏ so với các cây khác.

Sự khác biệt này có được tùy thuộc vào vị trí phát triển và do các tác động của tự nhiên lên cơ thể của cây.

Nhưng nhìn chung cũng có một số nét tương đồng về hình thái của các cây ở kiểu dáng cơ bản.

Việc phân loại Bonsai được xác lập trên nền tảng kiểu dáng chung, kích thước cây, số lượng cây trong chậu – cùng gốc hay khác gốc, hình dạng rễ … từ đó sẽ phát sinh ra nhiều biến thức về kiểu dáng.

l. Dáng cơ bản của Bonsai

Bonsai có rất nhiều kiểu đáng khác nhau, tùy theo cấu trúc của gốc rễ, thân, cành hoặc dựa vào cách phô diễn.

Tuy nhiên, xét về cơ bản chúng có 5 đáng đặc trưng điển hình, căn cứ trên phương vị của cây trong không gian.

  • Dáng thẳng: thân đứng thẳng hợp với mặt đất một góc 90 độ.

Product Details: Quantity: 50 pcs Germination time: - days For germination temperature: - Celsius. Applications: Farm, balcony, roof, garden, pat

  • Dáng hơi nghiêng: thân nghiêng tạo ra một góc nghiêng khoảng 30 độ.

Bonsái doble tronco

  • Dáng nghiêng: thân nghiêng nhiều hơn 30 độ, có thể dao động đến 60 độ.

Bonsai đẹp

  • Dáng nằm: thân nghiêng hơn 60 độ hoặc gần bằng 90 độ.

Pygmy Cypress No. 1 | Bonsai Mirai

  • Dáng đổ: thân đổ xuống khỏi mặt đất, góc đổ lớn hơn 90 độ.

002025

Trả lời

0988110300
chat-active-icon