Phần 13 – Chương VII: Các việc khác (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai
Đánh giá
  • Thay đổi hướng cây thường xuyên để cho cây nhận đủ nắng về các phía một cách cân bằng.
  • Kiếm ta lỗ thoát nước. Xoi đất để tránh bị úng nước lâu ngày làm thối rễ.
  • Vệ sinh chậu cây như nhổ cỏ dại, dọn lá khô trên mặt chậu, đó thường là nơi ẩn náu của côn trùng gây hại cho cay. Cỏ dại cũng là một phần tử cạnh tranh dinh dưỡng của cây.
  • Mùa nắng nóng nên xếp chậu cây nhỏ gần chậu cây lớn để lợi dụng bóng của cây lớn che bớt nắng cho chậu nhỏ.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon