Phần 03 – Chương II – Mục D: Nhóm phong cảnh (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai
Đánh giá

Là kiểu trình bày phong cảnh được thu nhỏ một cách sống động như thực tế. Các chất liệu được sử dụng là tự nhiên hoàn toàn: Đá, cỏ, rêu, nước, cát, … Tác phẩm như một phong cảnh sống trên chậu.

+ Nếu cảnh trí đó được trình bày có thêm các chất liệu nhân tạo như tượng nhỏ, chùa, cầu, … thì được xem như bồn cảnh (Penjing) khác với kiểu thức trên

+ Hình thức thể hiện của kiểu này khác hẳn với loại hình non bộ, mặc dù hình ảnh bên ngoài của nó cũng có vài nét tương đồng

石付盆栽 bonsai on the rock
Hình ảnh thể hiện như một cảnh trí thực. Cây phối hợp có thể đa dạng, nhiều chủng loại. Cách bố trí cây gần giống với tự nhiên.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon