Phần 11 – Chương VI: Xử lý cây phạm phân (quá liều lượng) (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Sách Kỹ thuật Bonsai
Đánh giá

Trường hợp cây bị phạm phân, có thể quan sát thấy được là cây bị rũ lá, lá bị mềm dù cho chậu không hề bị khô nước sau khi bón phân.

Lập tức nhúng cây vào chậu nước, ngâm trong 3-5 giờ để hoà tan bớt nỗng độ của phân bón trong chậu. Sau đó lấy cây ra và để chỗ râm mát. Phun ẩm lên toàn bộ cây.

Nếu trường hợp quá nặng phải lập tức thay chậu, thay chất trồng mới, nếu được nên cắt tỉa bớt cành lá. Để quá lâu sẽ khó cứu được cây.

Slow Release Natural Based Bonsai Fertilizer Pellets
Một loại phân hạt dành cho Bonsai

Trả lời

0988110300
chat-active-icon