Phần 04 – Chương I – Mục C: Dụng cụ thay đất (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Phần 04 – Chương I – Mục C: Dụng cụ thay đất (Sách Kỹ thuật Bonsai)
Đánh giá
  • Liềm: Cắt bầu rời rễ ra khỏi chậu nhẹ nhàng. cà
  • Cao: dùng để chải gỡ rễ, loại bới đất ra khỏi bầu rễ.
  • Que xăm: dùng để xăm đất và xoi bớt đất ra khỏi bầu rễ.
  • Bay: để lấy đất và nén đất trên chậu.
  • Chổi nhỏ: vệ sinh mặt đất chậu.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon