Tổng Luận (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Tổng Luận (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Tổng luận

Nội dung phần tổng luận, chắt lọc các đặc điểm chậu cảnh, lược sử, loại hình, phong cách, trường phái, biểu hiện nghệ thuật, kỹ thuật tạo hình, lý luận và từng bước chỉ dẫn bằng hình vẽ, chú giải. Trong tổng luận, cũng phối hợp ảnh màu, minh hoạ kiểu mẫu để hỗ trợ cho thuyết minh.

Lược sử chậu cảnh

Phong cách và trường phái

Cây cảnh – Sự đa dạng về loại hình

Nghệ thuật biểu hiện

Chất liệu chậu cảnh phong phú, đa dạng

Kỹ thuật chế tác

 

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon