Chậu cảnh Tô phái (phái Tô Châu) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Chậu cảnh Tô phái (phái Tô Châu) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Là trường phái chậu cảnh lấy Tô châu làm tên, lấy tỉnh Tô châu làm địa bàn.

Tạo hình chậu cảnh Tô phái, lấy kiểu bất quy tắcc làm chủ, cành lá trái qua “to bó nhỏ cất”, thành mảng
tròn hình bánh bò, mà thân chính hình dạng tự nhiên. Hình thái toàn thể giống như hình tượng cây già núi rừng Giang Nam.

Chậu cảnh theo phong cách phái Tô Châu
Chậu cảnh theo phong cách phái Tô Châu
Chậu cảnh theo phong cách phái Tô Châu
Chậu cảnh theo phong cách phái Tô Châu

Xem thêm các phái khác:

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon