Chậu cảnh Huy phái (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh Nguyễn Thi Hoa - Uông Truyền Long
Đánh giá

Là trường phái chậu cảnh lấy Huy châu An Huy làm tên.

Hình thức chậu cảnh Huy Phái có kiểu “du long (rồng bơi), kiểu “bàn khúc” (uốn khúc vòng quanh), phần mai và đào. Còn có kiểu vặn quanh, nốt sần, ba đài, bình phong… vì phương pháp vít bó trước đây rất tốn thời gian, lại kém tự nhiên, nên vài năm gần đây, dùng phương pháp “to bó nhỏ cắt”, vừa bảo trì hình thái tự chiên, vừa sáng tạo cái mới.

Cây dáng Thác Đổ (Cascade) theo phái Huy Châu
Cây dáng Thác Đổ (Cascade) theo phái Huy Châu

Xem thêm các phái khác:

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon