Chậu cảnh Thông phái (phái Nam Thông) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Chậu cảnh Thông phái (phái Nam Thông) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)
Đánh giá

Là trường phái nghệ thuật chậu cảnh lấy Nam Thông Giang Tô làm tên.

Tạo hình cây Thông phái, lấy “lưỡng loan bán” (hai cong thêm nửa cong), kiểu quy tắc là nét đặc sắc của nó. Cái gọi là “lưỡng loan bán” (kiểu “cúc cung”, khom lưng chào) dùng dây cọ bó thân chính thành hai vòng cong (hình chữ “s”) lại bó nửa vòng làm tàn, khiến thân dưới cúi xuống, bên trên nghiêng tới, sau đó giữ cành bên cạnh, bó thành mảng cành, gọi là “phiến can” (thân mảng). Thân mảng rải ra hai bên, thứ lớp phân minh, một mảng kết tàn, bó thành nửa hình tròn. Cây làm “lưỡng loan bán” phần nhiều là loại cao cấp, cần chọn thân cây to khỏe, cành bên cạnh cùng nảy mầm đều đặn.

Image result for pine bonsai
Dáng cây theo trường phái Nam Thông

Xem thêm các phái khác:

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon