Chậu cảnh Xuyên phái (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh Nguyễn Thi Hoa - Uông Truyền Long
Đánh giá

Là trường phái chậu cảnh lấy Tứ Xuyên làm tên, trong đó gồm hai khu Xuyên Tây và Xuyên Đông. Xuyên Tây lấy Thành Đô làm địa bàn, Xuyên Đông lấy Trùng Khánh làm địa bàn.

Xuyên phái có phong cách nghệ thuật độc đáo. Kiểu dạng tạo hình, lấy quy tắc làm chủ, coi trọng hiệu quả tập thể, thân chính biến hóa nhiều dạng. Ngoài kiểu quy tắc ra, còn có kiểu tự nhiên, không gò bó theo một kiểu cách. Trong kiểu tự nhiên có kiểu thân thắng, thân chếch, thân nằm, vách dựng.. Một số chậu, còn phối đặt đá, thú vật hoang đã. Phái này xử lý rễ cây, có tìm tòi nghiên cứu, nhấn mạnh kiểu rễ lộ sóng, và rễ vòng vèo, cành nhánh um tùm, để thể hiện nét kỳ lạ của cây.

Xem thêm các phái khác:

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon