Chậu cảnh Dương phái (Dương Châu Phái) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Chậu cảnh Dương phái (Dương Châu Phái) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)
Đánh giá

Là trường phái chậu cảnh lấy Dương Châu làm tên, lấy thành phố Dương châu làm địa bàn.

Dương phái lấy kiểu qui tắc làm chủ, đặc điểm rõ nhất là “mảng mây”, dùng phương pháp bó “một tấc ba cong”. Đem cành lá hình thành “mảng mây” bằng phẳng.

Thông thường tàng cây tròn trịa, giữa đưới, phần nhiều là hình bàn tay, như lớp mây ùn giữa trời xanh. Các hình thức khác có kiểu nốt sắn, xách giỏ, qua cầu, vách dựng, cành rủ, tùy dạng cây mà xử lý, mỗi cái đều có phong cách độc đáo.

Cây cảnh phái Dương Châu - Cây Du
Cây cảnh phái Dương Châu – Cây Du
Một cây Bonsai theo phong cách của phái Dương Châu
Một cây Bonsai theo phong cách của phái Dương Châu

Xem thêm các phái khác:

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon