Hình chú giải (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh Nguyễn Thi Hoa - Uông Truyền Long
Đánh giá

Chế tác chậu cảnh bao gồm mấy bước: Chọn chất liệu, nuôi dưỡng, tỉa cắt, vít bó tạo hình, đưa
lên chậu và chăm bón… Cây và hình thức chậu cảnh không giống nhau, quả trình chế tác của nó có sai biệt, có giản dị có phồn tạp, có cây đến tám chín năm mới có thể thành kiểu, có cây hai ba năm là có thể được. Trong chế tác, bất kỳ một bước nào đều pải dựa vào thể sinh trưởng và sức sống của cây để chăm bón cho cây sống được. Phần này đem mỗi bước chế tác, dùng hình chú giải, giới thiệu từng bước một, để bạn đọc có thể nhanh nắm bắt và vậnvdụng vào chế tác chậu cây trong thực tiễn.

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon