Kiểu tượng hình (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Đánh giá

Trong nghệ thuật chế tác chậu cảnh, đem cây tạo thành hình đáng con vật, dạng người, loại chậu cảnh đó gọi là kiểu tượng hình. Có cái đem mũ cành bó buộc, tỉa uốn thành hình một con vật nào, có cái tỉa thân cành nuôi thành dạng một đồ vật nào. Nguồn cây tìm đào ngoài đồng, cũng có thể nuôi dưỡng trong vườn, nhưng bồi dưỡng cần thời gian khá dài. Một chậu cảnh tượng  hình sinh động, có khi tốn mấy chục năm, hoặc mấy đời người bồi dưỡng, mới có thể hoàn thành.

Yếu điểm của chậu cảnh tượng hình, một là không thể giống hoàn toàn, mà chỉ gần giống, đạt ý là được, chớ nên chạm mắt, khắc mũi, vẽ rắn thêm chân; hai là khéo xử lý mối tương quan giữa hình của thân cành và mũ cây, để biểu hiện hình tượng, mũ cây phải theo hình, không thể để khách lấn chủ, hoặc rễ, thân, mũ ba cái kết hợp, biểu hiện cho một hình dạng. Ba là hình thế phải hoàn chỉnh, không thể vụn vặt, rời rạc.

 

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon