Thư mục: Nhật Ký Codai.net

[Nhật ký Codai.net] Cứu cây Phất Dụ Mảnh (Dracaena marginata) bị lỗi over-watered (09/2020)

[Nhật ký Codai.net] Cứu một cây Phất Dụ Mảnh (Dracaena marginata) bị lỗi over-watered dẫn đến thối rễ (09/2020)

Lỗi tưới nước quá nhiều trong khi đất bị bí, chậu cây bị tắc, nền cây bị vón cục khiến nước không thoát được rồi dẫn đến rễ cây bị thối, ủng là lỗi chung rất nhiều người phạm phải khi trồng cây cảnh, đặc biệt là các loại cây Indoor Plants (cây trồng trong […]

Lục Nguyệt Tuyết [Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin- LNT_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_003

Nhật ký Shohin – mini Bonsai Lục Nguyệt Tuyết Tên cây: Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) Mã: LNT_003 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004

Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) Mã: PLD_004 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc- HTM_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum) – HTM_002
[Nhật ký] Shohin Hồ Tiêu Mộc Tên cây: Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum) Mã: HTM_002 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_002

Tên cây: Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) Mã: LNT_002 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_001

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_001

Tên cây: Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) Mã: LNT_001 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Đã bán, Nhật Ký] Shohin Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus) – VPT_001

[Đã bán, Nhật Ký] Shohin Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus) – VPT_001

Tên cây: Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus) Mã: VPT_001 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Đã bán vào ngày 13/11/2019 (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_006

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_006

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_006 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_005

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_005

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_005 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam – TDXN_004

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDNX_004

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_004 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_003

Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) Mã: PLD_003 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_002

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_003 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

0988110300
chat-active-icon