[Đã bán, Nhật Ký] Shohin Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus) – VPT_001

[Đã bán, Nhật Ký] Shohin Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus) – VPT_001
  • Tên cây: Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus)
  • Mã: VPT_001
  • Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Đã bán vào ngày 13/11/2019

(chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và địa điểm chụp nha)


Trả lời

0988110300
chat-active-icon