[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004
Đánh giá
  • Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei)
  • Mã: PLD_004
  • Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!

(chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và địa điểm chụp nha)


Trả lời

0988110300
chat-active-icon