Thư mục: Nhật ký – Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei)

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_004

Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) Mã: PLD_004 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_003

Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) Mã: PLD_003 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_002

Tên cây: Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) Mã: PLD_002 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và […]

0988110300
chat-active-icon