[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc- HTM_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum) – HTM_002
Đánh giá
[Nhật ký] Shohin Hồ Tiêu Mộc

  • Tên cây: Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum)
  • Mã: HTM_002
  • Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!

(chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và địa điểm chụp nha)


Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon