Thư mục: Nhật ký – Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum)

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc- HTM_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum) – HTM_002
[Nhật ký] Shohin Hồ Tiêu Mộc Tên cây: Hồ Tiêu Mộc (Zanthoxylum beecheyanum) Mã: HTM_002 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết […]
0988110300
chat-active-icon