[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_002

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Shohin Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica) – LNT_002
Đánh giá
  • Tên cây: Lục Nguyệt Tuyết (Serissa japonica)
  • Mã: LNT_002
  • Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!

(chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và địa điểm chụp nha)


0988110300
chat-active-icon
blank