[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_002
Đánh giá
  • Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium)
  • Mã: TDXN_003
  • Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!
  • Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY!

(chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian giúp và địa điểm chụp nha)


Trả lời

0988110300
chat-active-icon