Thư mục: Họ Primulaceae – Họ Anh Thảo

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cyclamen (chi Tiên Khách Lai) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cyclamen: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Primula (chi Anh Thảo) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Primula: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Alpine Violet, Cyclamen, Florist’s Cyclamen, Persian Violet, Sow Bread (Cyclamen persicum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Alpine Violet, Cyclamen, Florist’s Cyclamen, Persian Violet, Sow Bread: Cyclamen persicum Popular houseplant sold from early autumn to spring. Shuttlecock-like flowers, some fragrant, appear above round, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Coral Berry, Spice Berry (Ardisia crenata (also: Ardisia crispa and Ardisia crenulata))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Fruiting and Berried Houseplants Houseplants with berries and fruits remain attractive for a long time, especially if the room is cool. Most of these plants, such […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Primulas (chi Primula, chi Anh Thảo)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English PRIMULAS THE ‘FLAMING PURISSIMA’ tulips have joined my magnolia out front to make the view from my office window absolutely breathtaking. Granted, it’s tough to confine my concentration […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Baby Primula, Fairy Primrose, Fairy Primula (Primula malacoides)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Baby Primula, Fairy Primrose, Fairy Primula: Primula malacoides Winter- and spring-flowering perennial, but usually grown as a greenhouse annual, it has pale-green, oval leaves. Whorls of […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: German Primrose, Poison Primrose (Primula obconica)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  German Primrose, Poison Primrose: Primula obconica Although this is a greenhouse perennial, fresh plants are invariably raised as annuals, flowering from early winter to late spring. […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Chinese Primrose (Primula sinensis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Chinese Primrose: Primula sinensis Tender greenhouse perennial that is grown as a greenhouse annual in temperate areas. It has bright-green, lobed, tooth-edged hairy leaves. Flowers, 1–1 […]

Cách trồng, phát triển và nhân giống cây hoa Anh Thảo (Chi Cyclamen)

Cách trồng, phát triển và nhân giống cây hoa Anh Thảo (Chi Cyclamen)

Tìm kiếm một số màu sắc mùa đông và mùa xuân rực rỡ có thể mang lại sức sống cho ngôi nhà và khu vườn của bạn? Sau đó kiểm tra cây cà gai leo dễ chăm sóc. Những điều bạn cần biết về cây hoa Anh Thảo Tên: cây hoa Anh Thả (Cyclamen persicum) […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Ardisia crispa (Coral berry)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Coral berry is an unusual-looking plant that is worth searching for. Its oval, dark green leaves (about 2 inches-5 cm long) fan out in […]

0988110300
chat-active-icon