Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Ericales (Bộ Thạch Nam)
Family (Họ): Primulaceae (Họ Anh Thảo)
Subfamily (Phân Họ): Myrsinoideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Ardisia – Sw.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Afrardisia Mez
 • Amatlania Lundell
 • Auriculardisia Lundell
 • Bladhia Thunb.
 • Chontalesia Lundell
 • Climacandra Miq.
 • Graphardisia (Mez) Lundell
 • Icacorea Aubl.
 • Niara Dennst. ex Kostel.
 • Oerstedianthus Lundell
 • Pimelandra A. DC.
 • Pyrgus Lour.
 • Stigmatococca Willd. ex Schult. & Schult. f.

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon