Thư mục: Chi Ardisia – Chi Trọng Đũa

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ardisia (chi Trọng Đũa): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Coral Berry, Spice Berry (Ardisia crenata (also: Ardisia crispa and Ardisia crenulata))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Fruiting and Berried Houseplants Houseplants with berries and fruits remain attractive for a long time, especially if the room is cool. Most of these plants, such […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Ardisia crispa (Coral berry)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Coral berry is an unusual-looking plant that is worth searching for. Its oval, dark green leaves (about 2 inches-5 cm long) fan out in […]

0988110300
chat-active-icon