Danh sách các bài viết có Thẻ: Primula obconica

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Primula (chi Anh Thảo) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Primula: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Primulas (chi Primula, chi Anh Thảo)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English PRIMULAS THE ‘FLAMING PURISSIMA’ tulips have joined my magnolia out front to make the view from my office window absolutely breathtaking. Granted, it’s tough to confine my concentration […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: German Primrose, Poison Primrose (Primula obconica)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  German Primrose, Poison Primrose: Primula obconica Although this is a greenhouse perennial, fresh plants are invariably raised as annuals, flowering from early winter to late spring. […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Chinese Primrose (Primula sinensis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Chinese Primrose: Primula sinensis Tender greenhouse perennial that is grown as a greenhouse annual in temperate areas. It has bright-green, lobed, tooth-edged hairy leaves. Flowers, 1–1 […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Primula obconica (Rash primrose, German primrose)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This long-lasting, robust plant is less popular than it deserves to be because its leaves may cause a skin rash if touched. This affects […]

0988110300
chat-active-icon