Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Primula (chi Anh Thảo) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Primula:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Ericales (Bộ Thạch Nam)
Family (Họ): Primulaceae (Họ Anh Thảo)
Subfamily (Phân Họ): Primuloideae (Phân họ Anh Thảo)
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Primula – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Aleuritia (Duby) Opiz
 • Aretia Link
 • Auganthus Link
 • Auricula Hill
 • Auricula-ursi Ség.
 • Cankrienia de Vriese
 • Carolinella Hemsl.
 • × Cortoprimula Zeman
 • Cortusa L.
 • Dodecatheon L.
 • Evotrochis Raf.
 • Exinia Raf.
 • Kablikia Opiz
 • Meadia Mill.
 • Oscaria Lilja
 • Paralysis Hill
 • Primulidium Spach
 • Sredinskya (Stein) Fed.

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon