Thư mục: Phân họ Amaryllidoideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Haemanthus bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SHAVING BRUSH FLOWER BOTANICAL NAME Haemanthus albiflos The bulb of this plant usually sits on top of the potting medium, adding to its interest. The leaves are rounded, and it produces two leaves at time.The flowers appear in late fall to winter and look like […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hippeastrum (chi Lan Huệ) bằng hình ảnh

  Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cyrtanthus (chi Vallota) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cyrtanthus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Narcissus (chi Thủy Tiên) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Narcissus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Spring bulbs (Narcissus papyraceus)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Crocus, daffodils, grape hyacinths, hyacinths, and tulips will grace your home at a time when winter has a firm grip on the garden. Their riotous, happy colors in full bloom—red, pink, orange, yellow, blue, deep purple, lavender, and white—are a great tonic for chasing away […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Amaryllis (Hippeastrum spp.)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Huge, red, and incredible don’t begin to describe the amazing amaryllis (Hippeastrum spp.), a beloved winter holiday gift. The first thing to emerge from your potted bulb will be bright green, strap-shaped leaves. As they elongate, a thick flower stalk begins to grow straight up from […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Scarborough Lily (Vallota speciosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Scarborough Lily: Vallota speciosa Sometimes known as Cyrtanthus elatus, this is ideal for growing on sunny window ledges indoors. From midsummer to early autumn, the evergreen […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Amaryllis (Hippeastrum)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Hippeastrum • The amaryllis is the most popular flowering bulb […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Amaryllis (Hippeastrum hybrids)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Amaryllis: Hippeastrum hybrids This widely grown bulbous plant should not be confused with Amaryllis belladonna (Belladonna Lily), a popular bulbous, autumn-flowering plant grown outdoors in warm […]

0988110300
chat-active-icon