Thư mục: Chi Cyrtanthus – Chi Vallota

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cyrtanthus (chi Vallota) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cyrtanthus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Scarborough Lily (Vallota speciosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Scarborough Lily: Vallota speciosa Sometimes known as Cyrtanthus elatus, this is ideal for growing on sunny window ledges indoors. From midsummer to early autumn, the evergreen […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Cyrtanthus sanguineus (Fire lily)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Brilliant, funnel-shaped red flowers with yellow throats are the gardener’s breathtaking reward for proper care of Cyrtanthus sanguineus. A small plant-less than 1 foot […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Vallota Speciosa (Scarborough lily)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This beautiful native of South Africa is easy to grow in a light, warm spot such as a sunny windowsill. Bulbs planted in midsummer […]

0988110300
chat-active-icon