Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cyrtanthus (chi Vallota) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cyrtanthus:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (Bộ Măng Tây)
Family (Họ): Amaryllidaceae (Họ Loa Kèn Đỏ)
Subfamily (Phân Họ): Amaryllidoideae
Tribe (Tông): Cyrtantheae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Cyrtanthus – W.Aiton 1789, conserved name not Schreb. 1789 (Rubiaceae)
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Cyrtanthinae
 • Anoiganthus Baker
 • Vallota Salisb. ex Herb.
 • Timmia J.F.Gmel.
 • Gastronema Herb.
 • Monella Herb.
 • Cyphonema Herb.
 • Eusipho Salisb.
 • × Vallanthus Cif. & Giacom.

 


Danh sách các loài trong chi:

 1. Cyrtanthus angustifolius
 2. Cyrtanthus attenuatus
 3. Cyrtanthus aureolinus
 4. Cyrtanthus bicolor
 5. Cyrtanthus brachyscyphus
 6. Cyrtanthus brachysiphon
 7. Cyrtanthus breviflorus
 8. Cyrtanthus carneus
 9. Cyrtanthus clavatus
 10. Cyrtanthus collinus
 11. Cyrtanthus contractus
 12. Cyrtanthus debilis
 13. Cyrtanthus elatus
 14. Cyrtanthus epiphyticus
 15. Cyrtanthus erubescens
 16. Cyrtanthus eucallus
 17. Cyrtanthus falcatus
 18. Cyrtanthus fergusoniae
 19. Cyrtanthus flammosus
 20. Cyrtanthus flanaganii
 21. Cyrtanthus flavus
 22. Cyrtanthus galpinii
 23. Cyrtanthus guthrieae
 24. Cyrtanthus helictus
 25. Cyrtanthus herrei
 26. Cyrtanthus huttonii
 27. Cyrtanthus inaequalis
 28. Cyrtanthus junodii
 29. Cyrtanthus labiatus
 30. Cyrtanthus leptosiphon
 31. Cyrtanthus leucanthus
 32. Cyrtanthus loddigesianus
 33. Cyrtanthus mackenii
 34. Cyrtanthus macmasteri
 35. Cyrtanthus macowanii
 36. Cyrtanthus montanus
 37. Cyrtanthus nutans
 38. Cyrtanthus obliquus
 39. Cyrtanthus obrienii
 40. Cyrtanthus ochroleucus
 41. Cyrtanthus odorus
 42. Cyrtanthus rhodesianus
 43. Cyrtanthus rhododactylus
 44. Cyrtanthus rotundilobus
 45. Cyrtanthus sanguineus
 46. Cyrtanthus smithiae
 47. Cyrtanthus spiralis
 48. Cyrtanthus staadensis
 49. Cyrtanthus stenanthus
 50. Cyrtanthus striatus
 51. Cyrtanthus suaveolens
 52. Cyrtanthus thorncroftii
 53. Cyrtanthus tuckii
 54. Cyrtanthus ventricosus
 55. Cyrtanthus wellandii
 56. Cyrtanthus welwitschii

0988110300
chat-active-icon