Danh sách các bài viết có Thẻ: Justicia brandegeeana

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: False Hop Plant, Junta-de-Cobra-Pintada, Mexican Shrimp Plant, Shrimp Bush, Shrimp Plant (Justicia brandegeeana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Jasmine, Pink Jasmine, Poet’s Jassamine: Jasminum polyanthum Slightly tender climber, with a twining nature and dark-green leaves formed of 5 or 7 leaflets. From early winter […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Lollipop Plant (Pachystachys lutea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  False Hop Plant, Junta-de-Cobra-Pintada, Mexican Shrimp Plant, Shrimp Bush, Shrimp Plant: Justicia brandegeeana Earlier known as Beloperone guttata, this distinctive shrub-like, evergreen perennial has soft green […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 04. Các loại cây ra hoa khác (Other flowering plants)

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 02. Cây thân gỗ

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 04. Các loại cây ra hoa khác (Other flowering plants) Một số cây hoa được trồng đặc biệt để người trồng có thể chiêm ngưỡng quá trình ra hoa độc đáo của chúng. […]

Thí nghiệm cắt tỉa cây Tôm (Shrimp Plant, Justicia brandegeeana) của tôi

Thí nghiệm cắt tỉa cây Tôm (Shrimp Plant, Justicia brandegeeana) của tôi

Mặc dù tôi đã làm vườn hơn 50 năm (đó là một thời gian dài!) Và có những cách làm đúng và đã thử của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thích thử nghiệm một chút. Và vâng, tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã gửi một vài cây vào thùng rác màu xanh lá cây […]

0988110300
chat-active-icon