Danh sách các bài viết có Thẻ: Exacum affine

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Exacum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Exacum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Persian violet (Exacum affine)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH When in full bloom Persian violet (Exacum affine) is a knockout. And it is very easy to grow—for a while. But if you acquire one as an impulse purchase, don’t be disappointed when it gives up the ghost despite your best efforts to keep it alive. […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Arabian Violet, German Violet, Mexican Violet, Persian Violet (Exacum affine)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Arabian Violet, German Violet, Mexican Violet, Persian Violet: Exacum affine Bushy plant with small, glossy, oval leaves and fragrant, violet flowers with yellow stamens from mid- […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 04. Các loại cây ra hoa khác (Other flowering plants)

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 02. Cây thân gỗ

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 04. Các loại cây ra hoa khác (Other flowering plants) Một số cây hoa được trồng đặc biệt để người trồng có thể chiêm ngưỡng quá trình ra hoa độc đáo của chúng. […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Exacum affine (Persian violet, German violet)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The Persian violet, a native of the tropics, is a small, bushy biennial that is often treated as an annual. It needs a light, […]

0988110300
chat-active-icon