Thư mục: Chi Pachystachys

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pachystachys bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Pachystachys: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Lollipop Plant (Pachystachys lutea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  False Hop Plant, Junta-de-Cobra-Pintada, Mexican Shrimp Plant, Shrimp Bush, Shrimp Plant: Justicia brandegeeana Earlier known as Beloperone guttata, this distinctive shrub-like, evergreen perennial has soft green […]

0988110300
chat-active-icon