[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Veltheimia capensis (Veltheimia)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

This South African bulb lily prefers a cool environment but does not require the cold period before rooting that most bulb lilies require. Velthemia capensis is a winter flowering plant that has broad, dull green arching leaves with undulating margins. In midJanuary, a 1- to 2-foot (30- to 60-cm) fleshy flower spike arises from the leafy base and bears a dense cluster of oblong pillow like flowers that are dusty rose tipped with pastel green. 

For intense color of this unusual bulb lily's rosy florets, grow the plant in a cool place (below 65°F-18°C) in indirect sunlight
For intense color of this unusual bulb lily’s rosy florets, grow the plant in a cool place (below 65°F-18°C) in indirect sunlight

Light 

Needs at least 4 hours of direct sunlight a day until flowers appear. Then move plant into indirect but bright sunlight. 

Temperature 

Keep at 50-55°F (10-13°C) at night; 55-70°F(13-21°c) during the day. If bulbs are planted outdoors, bring indoors before first frost. 

Water 

Begin watering recently potted bulbs in August or September when they feel firmly rooted in the pot. Keep soil moist during winter growing season by watering 2-3 times a week, allowing soil surface to nearly dry between waterings. Do not water from late spring through August. 

Humidity 

Do not mist plant. Keep in a dry, cool place. 

Soil 

Use a coarse, well-draining soil mix such as 2 parts coarse sand or perlite and 3 parts peat. Add I teaspoon bone meal per 6-in (15 cm) pot. 

Feeding 

Begin feeding when leafy shoots emerge from the bulb. Feed once every 10 days with a week solution of liquid manure tea or liqUid houseplant fertilizer at half the manufacturer’s recommended strength. Stop feeding in late spring when foliage begins to die back. Do not feed from spring until late summer.

Repotting

If flowers and foliage were of poor quality in previous season, repot bulb in late summer or fall and replace topsoil midway through growing season. Repot healthy, flourishing bulbs every 3 years. 

After flowering 

After flowering, continue to fertilize and water until leaves begin to yellow. Gradually reduce watering until leaves are completely withered and dead. Keep soil dry during the spring and summer dormancy period . 

Propagation 

Plant bulbs or offsets in August or September in separate pots. Allow I inch of space between pot and bulb and plant bulb so that one-third of bulb is above soil surface. 

To propagate by bulb leaves, pull off the leaves at the bulb when they come off easily. Insert ends of leaves into soil. By spring, small bulbils will have developed. 

What Goes Wrong  

 • Bulbs soft or moldy when lifted for repotting in the fall: Rot, from overwatering. Discard rotted bulbs. Do not water plant after leaves and stems have died. 
 • Small soft-bodied green insects on flower base and flower stalk: Aphid. Spray plant with insecticidal soap weekly until clear. 
 • Bulb small; no offsets or offsets few and small: Plant not fed during previous growing season or bulb too young. Begin feeding when leafy shoots start to emerge from the bulb. Feed once every 10 days with a weak solution of liquid manure or with liquid houseplant food at half the manufacturer’s recommended strength. Stop feeding in late spring when foliage begins to die back. Mature bulbs should flower the following season. 
 • Fuzzy gray mold on flowers: Humidity too high. Do not mist plant. 
 • Flower stems limp: Too dry. Plunge pot in bucket of water for 10-15minutes, then drain. Water when soil surface begins to dry. Stop watering only after flower stems and leaves have died. 
 • Stems floppy; few flowers: Too hot. Move plant to a cooler spot (below 70°F- 21°C). 
 • Leaves yellow; flowers limp: Root rot, from overwatering. Discard plant. Soil surface should be allowed to nearly dry  between waterings. 
 • Growth slow; no flower stem: Too cold or too dark. Maintain daytime temperatures of 55-70°F (13-21°c). Move plant into full sunlight until flowers appear and begin to open. Then move plant into indirect sunlight. 

Tiếng Việt

Hoa ly Nam Phi này thích môi trường mát mẻ nhưng không yêu cầu điều kiện lạnh trước khi ra rễ như hầu hết các loại hoa ly khác. Velthemia capensis là một loài cây nở hoa vào mùa đông có lá hình cung rộng, màu xanh lá cây nhạt với mép nhấp nhô. Vào giữa tháng Giêng, một cành hoa mập mạp dài 1 đến 2 foot (30 đến 60 cm) mọc từ phần gốc lá và mang theo một cụm dày đặc hình gối thuôn dài giống như những bông hoa hồng có đốm màu xanh nhạt.

For intense color of this unusual bulb lily's rosy florets, grow the plant in a cool place (below 65°F-18°C) in indirect sunlight
Để có màu sắc rực rỡ của những bông hoa màu hồng phấn của củ hoa ly bất thường này, hãy trồng cây ở nơi mát mẻ (dưới 65 ° F – 18 ° C) dưới ánh sáng mặt trời gián tiếp

Ánh sáng 

Cần ít nhất 4 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày cho đến khi ra hoa. Sau đó chuyển cây vào nơi có ánh sáng mặt trời gián tiếp nhưng sáng.

Nhiệt độ 

Giữ ở 50 – 55 ° F (10 – 13 ° C) vào ban đêm; 55 – 70 ° F (13 – 21 ° c) trong ngày. Nếu củ được trồng ngoài trời, hãy mang vào trong nhà trước khi có sương giá.

Nước 

Bắt đầu tưới các củ gần đây trong chậu vào tháng 8 hoặc tháng 9 khi chúng cảm thấy rễ bám chắc vào chậu. Giữ ẩm cho đất trong mùa sinh trưởng bằng cách tưới nước 2-3 lần một tuần, để bề mặt đất gần khô giữa các lần tưới. Không tưới từ cuối mùa xuân đến tháng tám.

Độ ẩm 

Không phun sương cho cây. Để nơi khô ráo, thoáng mát.

Đất 

Sử dụng hỗn hợp đất thô, thoát nước tốt như 2 phần cát thô hoặc đá trân châu và 3 phần than bùn. Thêm 1 thìa cà phê bột xương vào mỗi chậu 6 inch (15 cm).

Bón phân 

Bắt đầu bón phân khi chồi lá nhú ra khỏi bầu. Bón 10 ngày một lần với phân bón trà lỏng hoặc phân bón cây trong nhà dạng lỏng với liều lượng một nửa khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngừng bón phân vào cuối mùa xuân khi tán lá bắt đầu héo khô. Không bón phân từ mùa xuân cho đến cuối mùa hè.

Thay chậu

Nếu hoa và tán lá kém chất lượng trong mùa trước, hãy thay chậu vào cuối mùa hè hoặc mùa thu và thay lớp đất mặt vào giữa mùa sinh trưởng. Thay thế bằng những củ khỏe mạnh, phát triển 3 năm một lần.

Sau khi ra hoa 

Sau khi cây ra hoa tiếp tục bón phân, tưới nước cho đến khi lá bắt đầu vàng. Giảm dần lượng nước cho đến khi lá héo và chết hẳn. Giữ đất khô ráo trong thời kỳ ngủ đông vào mùa xuân và mùa hè.

Nhân giống 

Trồng củ hoặc chồi non vào tháng 8 hoặc tháng 9 trong các chậu riêng biệt. Để khoảng 1 inch giữa chậu và củ sao cho một phần ba củ ở trên bề mặt đất.

Để nhân giống bằng lá củ, dễ dàng kéo lá ra khỏi củ. Nhét phân đầu lá vào đất. Đến mùa xuân, các củ nhỏ sẽ phát triển.

Những vấn đề có thể xảy ra  

 • Củ mềm hoặc bị mốc khi nhấc lên để thay chậu vào mùa thu: Bị thối rữa, do tưới quá nhiều. Bỏ những củ đã mục nát. Không tưới cây sau khi lá và thân cây héo.
 • Sâu xanh thân mềm nhỏ trên đế hoa và cuống hoa: Rệp. Phun cây bằng thuốc diệt côn trùng hàng tuần cho đến khi sạch.
 • Củ nhỏ; không có chồi hoặc chồi ít và nhỏ: Cây không được bón phân trong mùa sinh trưởng trước đó hoặc củ còn quá non. Bắt đầu bón khi chồi lá bắt đầu nhú ra khỏi củ. Cứ 10 ngày một lần với phân bón dạng lỏng hoặc phân bón cho cây trong nhà dạng lỏng với liều lượng bằng một nửa khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngừng bón phân vào cuối mùa xuân khi tán lá bắt đầu khô héo. Củ trưởng thành sẽ ra hoa vào mùa sau.
 • Mốc xám mờ trên hoa: Độ ẩm quá cao. Không phun sương cho cây.
 • Cành hoa mềm nhũn: Quá khô. Ngâm chậu trong xô nước khoảng 10-15 phút, sau đó để ráo. Tưới nước khi bề mặt đất bắt đầu khô. Chỉ ngừng tưới sau khi cành hoa và lá đã tàn.
 • Thân cây mềm; ít hoa: Nóng quá. Di chuyển cây đến nơi mát hơn (dưới 70 ° F –  21 ° C).
 • Lá màu vàng; hoa mềm: Thối rễ, do tưới quá nhiều. Bỏ cây. Bề mặt đất nên để khô giữa các lần tưới.
 • Tăng trưởng chậm; không có cuống hoa: Quá lạnh hoặc quá tối. Duy trì nhiệt độ ban ngày là 55 – 70 ° F (13 – 21 ° c). Di chuyển cây ra nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ cho đến khi hoa xuất hiện và bắt đầu hé nở. Sau đó chuyển cây ra nơi có ánh nắng gián tiếp.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon