Danh sách các bài viết có Thẻ: Veltheimia capensis

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Veltheimia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Veltheimia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Forest Lily (Veltheimia capensis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Forest Lily: Veltheimia capensis This bulbous plant has shiny, mid- to dark-green, wavy-edged leaves about 9in (23cm) long. Their ends curl downwards. In spring, a tall […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Veltheimia capensis (Veltheimia)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This South African bulb lily prefers a cool environment but does not require the cold period before rooting that most bulb lilies require. Velthemia […]

0988110300
chat-active-icon