Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Veltheimia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Veltheimia:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (bộ Măng Tây)
Family (Họ): Asparagaceae (họ Măng Tây)
Subfamily (Phân Họ): Scilloideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Veltheimia – Gled.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • N/A

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon