[Ebook] Indoor Gardening Houseplants 2016 USA Magazine

Đây là một quyển tạp chí rất hay với nhiều thông tin hữu ích, mình (Dũng Cá Xinh) sẽ biên tập thành các bài viết tương ứng với các phần trong sách. Các bài sẽ giữ nguyên phần tiếng Anh và thêm phần biên dịch. Đây là dự án dài hơi, rất hy vọng mình sẽ hoàn thiện để cả nhà cùng tham khảo ạ. 

Trả lời

0988110300
chat-active-icon