Thư mục: Phân họ Platycerioideae

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STAGHORN FERN (Platycerium bifurcatum)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STAGHORN FERN BOTANICAL NAME Platycerium bifurcatum This epiphytic fern has an imposing presence because of it large, antler-like fronds. These gray-green fronds rise out of non-fertile fronds and fork at the ends, giving them the appearance of antlers.The “antlers” are the fertile fronds, as they […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Platycerium (chi Ổ Phụng) bằng hình ảnh

  Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Staghorn fern (Platycerium bifurcatum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Staghorn fern (Platycerium bifurcatum) is an interesting, bizarre-looking plant guaran- teed to attract attention and start conversa- tions. And though it is a true fern, it’s not lacy, or delicate, or ferny in any way. In its native tropical rainforests, it is an epiphyte (a plant […]

[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) – Phần 02 – Staghorn Fern (cây Ổ Rồng, Platycerium bifurcatum)

Nguồn: [Ebook] New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 01/2022) Dịch: Team Codai.net  English Staghorn Fern Like all members of the genus Platycerium, the staghorn fern (Platycerium bifurcatum) has two main parts: the fertile fronds, which can be dangling or […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Stag Horn Fern (Platycerium bifurcatum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Stag Horn Fern: Platycerium bifurcatum Also known as Platycerium alcicorne, this distinctive, tender fern develops antler-like, mid-green fronds covered with minute hairs. It is best displayed […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 6: HANGING GARDENS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 6: Hanging gardens Suspending plants in the air is a great way to make the most of every bit of space in a room; they draw the eye upwards, too, so the room feels […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 9: SIMPLE KOKEDAMA

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 9: Simple kokedama Kokedama is the art of growing plants in a ball of wet soil covered in moss, and it is increasingly popular as an artistic and sculptural way to display plants. It […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Staghorn fern

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FERN Staghorn fern Platycerium bifurcatum aka elkhorn fern, antelope ears Staghorn fern is all a house plant should be: easy to grow, magnificent and wonderfully weird. It has two types of fronds: fuzzy fertile […]

Cách trồng Cây Staghorn Fern (Platycerium bifurcatum) trong nhà

Cách trồng Cây Staghorn Fern (Platycerium bifurcatum) trong nhà

Tôi đang chăm sóc rất nhiều cây cảnh nghệ thuật: Staghorn Fern vừa đủ mát mẻ với một chút kỳ quặc. Chúng là thực vật biểu sinh, giống như hoa Lan và cây bìm bịp, có nghĩa là chúng mọc trên các cây khác. Môi trường quê hương của chúng vốn là rừng mưa nhiệt […]

[Wikicare] Hướng dẫn trồng và chăm sóc Staghorn fern (Dương Xỉ Staghorn)

Người dịch: Hoàng Yến Trong 9 tháng qua, Dương Xỉ Staghorn đang tận hưởng độ ẩm yêu thích trong phòng tắm. Tôi đã trồng nó trong chậu ươm nhưng biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải trồng nó theo cách khác để nó phát triển. Vì vậy, cuối tuần qua, tôi đã bắt tay vào […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Platycerium bifureatum (Staghorn fern, Elk’s-horn fern)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This native of Australia is striking in appearance and grows best in a hanging container, although it can also be grown on a piece […]

0988110300
chat-active-icon