Thư mục: Họ Bromeliaceae – Họ Dứa

[Wikicare] Hướng dẫn trồng cây không khí Bulbous (Tillandsia bulbosa)

Tillandsia

Dịch: Huyền Nguyễn Nếu bạn không quen với những tên gọi như “Tillandsia” hoặc “Tillys”, thì đó là bởi chúng được những người yêu thích cây không khí gọi một cách trìu mến, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một trong những loài phổ biến nhất của chi này.

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Neoregelia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học các cây thuộc chi Neoporteria bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây thộc chi Neoporteria tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Guzmania bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – AIR PLANTS (Tillandsia species)

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Though they’re called air plants and they do seem to literally live on air, these unique plants need more than air to survive. They don’t grow in soil like […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – AIR PLANT (Tillandsia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Thu Hà   English   In this section, we will cover the care of individual houseplants. They are broken into three groups: easy to grow, moderately easy to grow, and challenging to grow. The houseplants considered challenging may not necessarily be that much harder to grow than an […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PINK QUILL (Tillandsia cyanea)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PINK QUILL BOTANICAL NAME Tillandsia cyanea The pink bracts that produce the purple flowers are the main attraction of this bromeliad.When the flowers appear from the bract, they are small and do not last long. The pink bract, on the other hand, lasts for months. It […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT (Billbergia nutans)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT BOTANICAL NAME Billbergia nutans This epiphytic bromeliad is perfect for a bright window in the house. It produces flowers on long, drooping stems.This plant is most often sold growing in pots filled with coarse medium, such as that used for orchids. But they […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SCARLET STAR (Guzmania lingulata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SCARLET STAR This popular plant is easily found for sale, even in the grocery store. Its popularity is attributed to the beautiful colored bracts that last for many months. This bromeliad is found growing as an epiphyte on trees in the tropical rainforest, but is usually […]

0988110300
chat-active-icon