Thư mục: Chi Guzmania

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Guzmania bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SCARLET STAR (Guzmania lingulata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SCARLET STAR This popular plant is easily found for sale, even in the grocery store. Its popularity is attributed to the beautiful colored bracts that last for many months. This bromeliad is found growing as an epiphyte on trees in the tropical rainforest, but is usually […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Lady’s slipper (Paphiopedilum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Although this common name is applied to three different genera of orchids, the genus we’ll dis- cuss here is Paphiopedilum. Paphiopedilums are the best of all the lady’s slippers and the ones you’ll readily find in your local stores. They are among the easiest of […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Guzmania (Guzmania lingulata)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Floral bracts in a wide array of colors—flaming scarlet, red, pink, orange, lavender, or yellow— form a globular inflorescence that stands above the handsome, glossy leaves of this popular bro- meliad. Guzmania plants (Guzmania lingulata,G. sanguinea, and numerous hybrids) are about 10 inches tall and […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Scarlet Star (Guzmania lingulata)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Scarlet Star: Guzmania lingulata Shiny, bright metallic-green leaves form a rosette. During summer, a flowering stem arises from it, with large red bracts surrounded by small, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Striped Torch (Guzmania monostachya)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Striped Torch: Guzmania monostachya Also known as Guzmania monostachia, this has narrow, green, slightly arching leaves that form a rosette. The plant develops large, poker-like flower […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Scarlet star

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English BROMELIAD Scarlet star Guzmania lingulata aka tufted air plant, tongue-shaped guzmania The dazzling flower spike of this epiphyte is its main attraction, with vibrant scarlet and orange bracts shooting from the centre of the […]

Mẹo chăm sóc cây Guzmania

Mẹo chăm sóc cây Guzmania

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các mẹo chăm sóc cây Phong lộc hoa – Guzmania. Loại này được nhiều người yêu thích vì nở hoa lớn, hình ngôi sao. Và, điều khiến nó vượt trội so với nhiều loại dứa -bromeliad khác là nó có sẵn rất nhiều màu sắc hoa. Tôi đang tiếp […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Guzmania lingulata (Scarlet star)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English In its natural habitat – South America and the West Indies – Guzmania lingulata usually grows in the boughs of trees. The plant’s outstretched […]

0988110300
chat-active-icon