Thư mục: Họ Gesneriaceae – Họ Thượng Tiễn

[Wikicare] Hướng dẫn chăm sóc African Violets (Hoa Tử Linh Đan, Violet Châu Phi)

Dịch: Huyền Nguyễn Hoa Violet châu Phi (African Violets) là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến nhất thế giới và điều này là có lí do chính đáng. Những cây nhỏ gọn, phát triển thấp này ra hoa nhiều lần trong năm và chúng có lá với nhiều hình dạng và […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Episcia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Streptocarpus bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Primulina bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – GOLDFISH PLANT: Nematanthus gregarious

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English  This cousin of the African violet is a beautiful plant in the gesneriad family. One would never guess there are family ties as the goldfish plant has small shiny leaves that […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – FLAME VIOLET (Episcia sp.)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FLAME VIOLET BOTANICAL NAME Episcia sp. The flame violet is so called for its bright red flowers and the fact that it is related to the African violet. They are both in the Gesneriad family. It is primarily grown for its colorful, vibrant foliage. These plants love warmth […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CAPE PRIMROSE (Streptocarpus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English CAPE PRIMROSE BOTANICAL NAME Streptocarpus Most often these cousins of the African violet are simply called streps.The clumps of long strappy leaves can be covered with flowers most of the year and are stunning. The flowers come in many colors and all are trumpet-shaped with […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – GOLDFISH PLANT (Nematanthus gregarius)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English GOLDFISH PLANT BOTANICAL NAME Nematanthus gregarius The flowers of this vining plant resemble small orange fish. It is a cousin of African violets but tends to epiphytic in its natural habitat; it is most often sold in hanging baskets. LIGHT PREFERENCE To expect the cute, goldfish-like […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – LIPSTICK PLANT (Aeschynanthus radicans)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English LIPSTICK PLANT BOTANICAL NAME Aeschynanthus radicans The lipstick plant is so named for the beautiful, bright reddish-orange flowers that appear as if they are rising out of a tube of lipstick. Usually sold as hanging baskets, these plants are cousins of African violets in the Gesneriad […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ZEBRA BASKET VINE (Aeschynanthus marmoratus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English ZEBRA BASKET VINE BOTANICAL NAME Aeschynanthus marmoratus The foliage of this attractive vine is medium green and has dark-green marbling throughout, with beige undersides covered with burgundy markings. It is a cousin of the African violet, also in the Gesneriad family. Give it a warm […]

0988110300
chat-active-icon