Thư mục: Chi Aeschynanthus

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – LIPSTICK PLANT (Aeschynanthus radicans)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English LIPSTICK PLANT BOTANICAL NAME Aeschynanthus radicans The lipstick plant is so named for the beautiful, bright reddish-orange flowers that appear as if they are rising out of a tube of lipstick. Usually sold as hanging baskets, these plants are cousins of African violets in the Gesneriad […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ZEBRA BASKET VINE (Aeschynanthus marmoratus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English ZEBRA BASKET VINE BOTANICAL NAME Aeschynanthus marmoratus The foliage of this attractive vine is medium green and has dark-green marbling throughout, with beige undersides covered with burgundy markings. It is a cousin of the African violet, also in the Gesneriad family. Give it a warm […]

Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Aeschynanthus (chi Má Đào) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Aeschynanthus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Basket Vine, Lipstick Plant, Lipstick Vine (Aeschynanthus radicans)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Basket Vine, Lipstick Plant, Lipstick Vine: Aeschynanthus radicans Lax, sprawling climber with small, oval, fleshy, dark-green leaves and tubular, hooded, bright red flowers with cream yellow […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Aeschynanthus speciosus (Lipstick vine)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The lipstick vine gets its name from the colorful, tubular-shaped flowers that bloom along its cascading stems. The four-stamened, dark crimson flower shave an […]

Hoa Son Môi (Aeschynanthus lobbiana) như môi son thiếu nữ

Hoa son môi có dạng giống thỏi son và màu sắc như môi son nàng thiếu nữ thuộc dạng buông rủ mềm mại thích hợp trồng trong chậu treo, trồng hoa ban công… Cây Son Môi hay còn gọi là: Kim Ngư, cây Môi Son, lan Môi Son, lan Son Môi, cây Hoa Son Môi. […]

0988110300
chat-active-icon