Thư mục: Chi Primulina

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Primulina bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PRIMULINA

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PRIMULINA An African violet cousin, primulina was previously known under the name chirita. The leaves of some primulinas are so decorative that if it never flowered, it wouldn’t matter. However, the small trumpet-shaped flowers are an additional bonus to these charming plants. LIGHT PREFERENCE A […]

0988110300
chat-active-icon