Thẻ: Cao Bằng

Họ Orchidaceae - Họ Lan

Paphiopedilum helenae

Paphiopedilum helenae Averyanov Cùng loài Paphiopedilum delicatum Z. J. Liu & J. Y. Zhang Dẫn nhập Paphiopedilum helenae được chào đón với vô số nghi ngờ, trong số đó có người cho đó là biến loài của Paph. barbigerum. Dù sao, nhìn chung việc phân loại hiện nay coi đây là một loài…

Họ Orchidaceae - Họ Lan

Paphiopedilum esquirolei

Paphiopedilum esquirolei Schlechter Tên cũ Cordule esquirolei (Schlechter) Hu Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei (Schlechter) Karasawa & Saito Dẫn nhập Khái niệm về Paphiopedilum esquirolei được dựa trên những cây được sưu tập bởi Cha Joseph Henri Esquirol trong tháng Sáu, 1912 tại tỉnh Quý Châu, Trung quốc. Khi phân loại ta thường xét chúng…

Họ Orchidaceae - Họ Lan

Paphiopedilum dianthum

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 79) Paphiopedilum dianthum Tang &Wang Trùng tên Paphioepdilum parishii var. dianthum (Tang & Wang) Karasawa & Saito Paphiopedilum aranianum Petchleung Dẫn nhập Paphiopedilum dianthum có quan hệ rất gần với Paph. parishii. Dù sao chúng khác Paph. parishii ở điểm nó có cái vòi hoa dựng đứng với một vài hoa và…

0988110300