[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Phalaenopsis (Moth orchid)

5/5 - (10 bình chọn)
 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

These epiphytic orchids, mostly from the rain forests of Asia and the Philippines, bear arching sprays of showy flowers that resemble large moths in Aight, hence their common name. The moth orchid’s leathery oblong to lance-shaped leaves grow along a single stem and are closely spaced just above the roots. Flowers rise 12-36 inches (30-91cm) above the leaves on delicately bending stems. With a special pruning technique, it is sometimes possible to parlay the original spike into several succeeding spikes. Phalaenopsis is easily cultivated as ahouseplant. In fact, its needs are similar to those of the African violet (Saint paulia).

At first glance the Phalaenopsis flowers might be mistaken for colorful moths in flight, hencethe popular name moth orchid. Phaiaenopsis has many species and hybrids, with flower colors of snow white and all pink and combinations of white, pink, rose, carmine, orange and near brown.
At first glance the Phalaenopsis flowers might be mistaken for colorful moths in flight, hencethe popular name moth orchid. Phaiaenopsis has many species and hybrids, with flower colors of snow white and all pink and combinations of white, pink, rose, carmine, orange and near brown.

Light 

Needs bright light, such as that found in a sunny window (but shade from midday sunlight). Avoid northern exposure. Plant also thrives in a fluorescent-light garden. Use four 40- watt bulbs (2 regular warm white and 2 cool white) suspended in reflectors 18-24 in (46-61 cm) above plant for I6 hours a day from midwinter through summer, 11 hours a day from fall through midwinter. 

Temperature 

Maintain a temperature range of 65-70°F (18-21°C) at night and up to 80-85°F (27-29°C) during the day. Good air circulation is essential, especially when temperature is high. To encourage flowering, maintain lower night temperature 65-70°F (18-21°C) for 4-6 weeks in fall. 

Water 

Water on a drench-and-dry cycle, showering thoroughly about every 4 or 5 days. Use tepid water. Do not let pot stand in water. 

Humidity 

Needs medium to high humidity but must not be misted; plant is sensitive to disease organisms that may be in water droplets. Set pot in a saucer of pebbles nearly covered with water. A cool-vapor humidifier not aimed directly at plant is helpful during the day in hot  climates. 

Air 

Plant is sensitive to air pollution, which may inhibit flowering. Provide fresh air that circulates freely. 

Repotting 

Repot every 12-18 months in spring or after flowering. 

Feeding 

Feed every 2-3 weeks in warm weather (from late winter to late summer). For seedlings and offsets, use 20-20-20 or 18-18-18 fertilizer; for mature plants, use 30-10-10.

Soil 

Use osmunda fiber or fir bark chips, with a handful of horticultural charcoal chips per 1 quart of bark chips, as growing medium. 

Pruning 

To encourage multiple blooms, parlay the original spike into several succeeding spikes. When all the flowers on a spike have died, use a flame-sterilized knife or razor blade to cut off the spike just above the second or third node. Watch for a secondary spike to form from the node just below the cut (Within 2 months). 

What Goes Wrong 

 • Buds dry up before they open: Air pollution or sudden change in lighting, temperature or humidity. Unopened buds cannot be saved; however, if conditions are corrected, other buds and / or secondary spike may develop. Provide good circulation of clean air and bright light but shade from midday sunlight. Maintain an even temperature in a range of 65-80°F (18-27°C) and provide a relatively high humidity by setting pot in a saucer of pebbles nearly covered with water or by using a cool-vapor humidifier not aimed directly at plant. 
 • Plant collapses: Black rot caused by overwatering, decomposition of growing medium or excess mineral content in water. Plant cannot be saved. Discard. To keep plant healthy, follow a drench-and-dry regimen, allowing soil surface to nearly dry between thorough waterings; do not let pot stand in water; repot annually in osmunda fiber or fresh bark chips. 
 • White, brown or tan bumps on leaves or on flower spikes: Mealy bug or scale insect. Remove all traces of insects with a cotton swab dipped in denatured alcohol or mixture of insecticidal soap and water. Repeat treatment until clear. 
 • Black marks on leaves: Sunscald or fungal infection. If leaf marks appear suddenly, could be sunscald. Shade from direct sunlight at midday and provide good air circulation during hot weather. If leaf spots increase in size, plant may have a fungal disease. Discard plant immediately. 
 • Leaves yellow: Natural or too much sunlight, too cold, needs feeding, root loss due to overwatering or too little water. As plant ages, older (lowermost) leaves turn yellow and fall off or are easily pulled free with a gentle tug. If younger leaves are yellow, check conditions. Shade from hot midday sunlight, keep temperature above 60°F (16°C), feed every 2 weeks during the growing season, allow soil surface to nearly dry out between thorough waterings. Do not let pot stand in water. 

Tiếng Việt

Những loài Lan biểu sinh này, chủ yếu đến từ các khu rừng nhiệt đới ở châu Á và Philippines, mang những chùm hoa sặc sỡ như những con bướm đêm lớn ở Aight, do đó chúng có tên chung. Những chiếc lá hình mũi mác, thuôn dài đến hình mũi mác của lan bướm đêm mọc dọc theo một thân và gần nhau ngay phía trên rễ. Hoa cao 12-36 inch (30-91cm) so với lá trên thân cây uốn cong khéo léo. Với kỹ thuật cắt tỉa đặc biệt, đôi khi có thể ghép cành gốc thành nhiều cành tiếp theo. Lan hồ điệp được trồng dễ dàng như cây trồng trong nhà. Trong thực tế, nhu cầu của nó tương tự như nhu cầu của violet châu Phi (Saint paulia).
 
 
At first glance the Phalaenopsis flowers might be mistaken for colorful moths in flight, hencethe popular name moth orchid. Phaiaenopsis has many species and hybrids, with flower colors of snow white and all pink and combinations of white, pink, rose, carmine, orange and near brown.
Thoạt nhìn hoa Lan hồ điệp có thể bị nhầm với loài bướm đêm sặc sỡ đang bay, do đó có tên phổ biến là phong lan bướm đêm. Lan hồ điệp có nhiều loài và giống lai, với màu hoa trắng như tuyết và toàn màu hồng và sự kết hợp của các màu trắng, hồng, hồng, đỏ yên chi, cam và gần nâu.

Ánh sáng 

Cần ánh sáng rực rỡ, chẳng hạn như ánh sáng được tìm thấy trong cửa sổ đầy nắng (nhưng phải đưa vào bóng râm từ ánh sáng mặt trời giữa trưa). Tránh tiếp xúc phía bắc. Cây cũng phát triển mạnh trong khu vườn có ánh sáng huỳnh quang. Sử dụng bốn bóng đèn 40 watt (2 bóng trắng ấm thông thường và 2 bóng trắng mát) treo trong gương phản xạ 18-24 in (46-61 cm) phía trên cây trong 16 giờ một ngày từ giữa mùa đông đến mùa hè, 11 giờ một ngày từ mùa thu đến giữa mùa đông.

Nhiệt độ 

Duy trì phạm vi nhiệt độ 65-70 độ F (18-21 độ C) vào ban đêm và lên đến 80-85 độ F (27-29 độ C) vào ban ngày. Lưu thông không khí tốt là điều cần thiết, đặc biệt là khi nhiệt độ cao. Để khuyến khích ra hoa, hãy duy trì nhiệt độ ban đêm thấp hơn 65-70 độ F (18-21 độ C) trong 4-6 tuần vào mùa thu.

Nước 

Tưới nước theo chu kỳ tưới và khô, tưới kỹ khoảng 4 hoặc 5 ngày một lần. Sử dụng nước ấm. Không để chậu đọng trong nước.

Độ ẩm 

Cần độ ẩm từ trung bình đến cao nhưng không được phun sương; thực vật nhạy cảm với các sinh vật bệnh có thể có trong các giọt nước. Đặt chậu trong một đĩa sỏi gần ngập nước. Máy làm ẩm hơi nước mát không nhắm trực tiếp vào cây sẽ hữu ích vào ban ngày ở những nơi có khí hậu nóng.

Không khí

Thực vật nhạy cảm với ô nhiễm không khí, có thể ngăn cản sự ra hoa. Cung cấp không khí trong lành lưu thông tự do.

Thay chậu 

Thay chậu 12-18 tháng một lần vào mùa xuân hoặc sau khi cây ra hoa.

Bón phân

Bón phân 2-3 tuần một lần khi thời tiết ấm áp (từ cuối mùa đông đến cuối mùa hè). Đối với cây con và cây ra rễ, sử dụng phân bón 20-20-20 hoặc 18-18-18; đối với cây trưởng thành, sử dụng 30-10-10.

Đất 

Sử dụng sợi rau vi hoặc vụn vỏ cây linh sam, với một ít vụn than làm vườn trên 1 lít vụn vỏ cây, làm chất trồng.

Cắt tỉa

Để kích thích nhiều hoa nở, hãy ghép cành ban đầu thành nhiều cành tiếp theo. Khi tất cả các bông hoa trên cành đã chết, hãy dùng dao đã khử trùng bằng ngọn lửa hoặc lưỡi lam để cắt bỏ cành ngay phía trên nút thứ hai hoặc thứ ba. Theo dõi sự tăng đột biến thứ cấp hình thành từ nút ngay dưới đường cắt (Trong vòng 2 tháng).

Những vấn đề có thể xảy ra 

 • Các chồi bị khô trước khi nở: Ô nhiễm không khí hoặc thay đổi đột ngột về ánh sáng, nhiệt độ hoặc độ ẩm. Các chồi chưa nở không thể cứu được; tuy nhiên, nếu điều kiện được khắc phục, các chồi khác hoặc cành thứ cấp có thể phát triển. Cung cấp sự lưu thông tốt của không khí sạch và ánh sáng rực rỡ nhưng che khuất ánh nắng giữa trưa. Duy trì nhiệt độ đồng đều trong phạm vi 65-80 độ F (18-27 độ C) và cung cấp độ ẩm tương đối cao bằng cách đặt chậu trong một đĩa sỏi gần như phủ đầy nước hoặc bằng cách sử dụng máy làm ẩm hơi mát không nhắm trực tiếp vào cây.
 • Sập cây: Bệnh thối đen do tưới quá nhiều, phân hủy chất trồng hoặc hàm lượng khoáng dư thừa trong nước. Thực vật không thể được cứu. Bỏ đi. Để giữ cho cây khỏe mạnh, hãy làm theo chế độ tưới đẫm nước và phơi khô, để bề mặt đất gần như khô ráo giữa các lần tưới nước kỹ lưỡng; không để nồi đọng trong nước; thay chậu hàng năm bằng sợi rau vi hoặc vỏ cây tươi.
   
 • Vết phồng màu trắng, nâu hoặc rám nắng trên lá hoặc trên gai hoa: Rệp hoặc côn trùng vảy. Loại bỏ tất cả các dấu vết của côn trùng bằng tăm bông nhúng vào cồn biến tính hoặc hỗn hợp xà phòng diệt côn trùng và nước. Lặp lại điều trị cho đến khi khỏi.
 • Vết đen trên lá: Bệnh nấm hoặc nhiễm nấm. Nếu các vết trên lá xuất hiện đột ngột, có thể là do cháy nắng. Che nắng trực tiếp vào giữa trưa và lưu thông không khí tốt khi thời tiết nắng nóng. Nếu các đốm lá tăng kích thước, cây có thể bị bệnh nấm. Vứt bỏ cây ngay lập tức.
 • Vàng lá: Tự nhiên hoặc quá nhiều ánh nắng, quá lạnh, cần bón phân, rụng rễ do tưới quá nhiều hoặc quá ít nước. Khi cây già đi, các lá già (dưới cùng) chuyển sang màu vàng và rụng hoặc dễ dàng bị kéo tự do bằng một lực kéo nhẹ. Nếu các lá non bị vàng, hãy kiểm tra các điều kiện. Che nắng giữa trưa nắng nóng, giữ nhiệt độ trên 60 độ F (16 độ C), cho ăn 2 tuần một lần trong suốt mùa sinh trưởng, để bề mặt đất gần như khô đi giữa các lần tưới nước kỹ. Không để chậu đọng trong nước.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon